Wiadomości

PRZETARG „NIEOGRANICZONY”

Wójt Gminy Krasnopol ogłosił przetarg nieograniczony pod nazwą :”Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krasnopol,
Czytaj więcej

BĘDZIE SEKRETARZ GMINY

Informacja Komisji Konkursowej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Krasnopol o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu.
Czytaj więcej

URZĄD GMINY POINFORMOWAŁ

Urząd Gminy w Krasnopolu  poinformował, że omyłkowo został podany nr telefonu 695-164-135 Sekretarza Urzędu, który nie figuruje w wykazie służbowych telefonów- prawidłowy numer to: 601-385-045 Treść pisma,
Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2015 r. wydał Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
Czytaj więcej

KOMUNIKAT O WYŁĄCZENIACH

Rejon Energetyczny w Suwałkach, Odział w Białymstoku poinformował o krótkotrwałych zanikach napięcia na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego, które to wystąpią na terenie gminy Krasnopol w dniach:
Czytaj więcej