Wiadomości

POSTANOWIENIE

Starosta Sejneński opublikował Postanowienie nr GK.6821.11.2016.2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej. Przypomnę, że w dniu 4 listopada 2017 r. złożyłem za pośrednictwem
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, poinformował, że rozpatrzenie odwołania od decyzji Starosty Sejneńskiego nastąpi w terminie do 28 lutego 2018 r.
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Prokuratura Rejonowa w Sejnach, pismem z dnia 30 listopada 2017 r. poinformowała Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol … . Pełna treść zawiadomienia.  
Czytaj więcej

POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO

Dzisiaj (28.12.2017 r.) odebrałem prawomocne Postanowienia Sądu Rejonowego w Augustowie, VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Sejnach  w sprawie ustanowienia kuratora dla Wspólnoty Gruntowej wsi
Czytaj więcej

ŁOPUCHOWO- DECYZJA STAROSTY

Tu nie było potrzeby utworzenia spółki przymusowej. Decyzją GK.6821.18.2.2016.2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Łopuchowo,
Czytaj więcej

LINÓWEK – SPÓŁKA PRZYMUSOWA

Wójt Gminy zarządzeniem utworzył spółkę przymusową  dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Linówek.  Nadał jej statut oraz wyznaczył organy spółki, które zaczną działać od dnia podpisania zarządzenia.  
Czytaj więcej

ORLINEK – SPÓŁKA PRZYMUSOWA

Wójt Gminy zarządzeniem utworzył spółkę przymusową  dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi  Orlinek.  Nadał jej statut oraz wyznaczył organy spółki, które zaczną działać od dnia podpisania zarządzenia.
Czytaj więcej

REMIEŃKIŃ – SPÓŁKA PRZYMUSOWA

Wójt Gminy zarządzeniem utworzył spółkę przymusową  dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Remieńkiń.  Nadał jej statut oraz wyznaczył organy spółki, które zaczną działać od dnia podpisania zarządzenia.
Czytaj więcej

DZIAŁANIE PO INTERWENCJI

Rolnik wsi Smolany Dąb nie mógł doczekać się od czerwca 2016 r. udrożnienia przepustu drogowego przez zarządcę drogi tj. Wójta Gminy Krasnopol, co powodowało piętrzenie się wody i
Czytaj więcej

PROBLEM DO ROZWIĄZANIA

Na mój wniosek Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zwrócił się do Wójta Gminy Krasnopol, o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład dróg gminnych.
Czytaj więcej