Kategoria: WÓJT

STAWKI OPŁAT WEDŁUG UZNANIA

W dniu 18 lutego 2016 r. zwróciłem się do Wójta Gminy Krasnopol o przysłanie kserokopii dokumentów potwierdzających wyliczenia szczegółowej kalkulacji wysokości kwoty za odbierane odpady komunalne, niesegregowane i
Czytaj więcej

POROZUMIENIE

Wójt Gminy w dniu 15 lutego 2016 r. wyraził wolę przeniesienia własności części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasnopol zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Remieńkiniu, na rzecz byłego
Czytaj więcej

PETYCJA DO WÓJTA

W dniu 18 lutego 2016 r. złożyłem petycję do Wójta Gminy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Krasnopol na ochronę mienia komunalnego gminy Krasnopol,
Czytaj więcej