Kategoria: UMOWY

TRANSPORT ŻUŻLU

Wójt Gminy zawarł umowę na transport żużlu na drogi gminne do punktów wskazanych przez pracownika urzędu, (szacowana ilość żużlu wynosi około 2 000 ton).
Czytaj więcej

UMOWA NA ODBIÓR ODPADU

Wójt Gminy zawarł umowę na odbiór mieszanki popiołowo-żużlowej, która zostanie wykorzystana do utwardzenia powierzchni, utwardzenia dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie
Czytaj więcej

UMOWA -ZLECENIE

Wójt Gminy zlecił sporządzić „Programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę nawierzchni żwirowych na asfaltowe dróg gminnych na terenie gminy Krasnopol”
Czytaj więcej